Số ký hiệu 6159 / BGDĐT – GDTH
Trích yếu Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho GV Tiếng Anh TH năm học 2011-2012
Lĩnh vực GDDT
Cơ quan ban hành Sở giáo dục đào tạo
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 16/09/2011
Ngày có hiệu lực 16/09/2011
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho GV Tiếng Anh TH năm học 2011-2012
Số ký hiệu: 6159 / BGDĐT – GDTH
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/09/2011