Số ký hiệu Quy_che_tuyen_sinh_ban_hanh_kem_TT_11
Trích yếu QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Lĩnh vực GDDT
Cơ quan ban hành Sở giáo dục đào tạo
Loại văn bản Quy chế
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 18/04/2014
Ngày có hiệu lực 18/04/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Số ký hiệu: Quy_che_tuyen_sinh_ban_hanh_kem_TT_11
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/04/2014