Số ký hiệu 12/2014/TT-BGDĐT
Trích yếu THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực GDDT
Cơ quan ban hành Sở giáo dục đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 18/04/2014
Ngày có hiệu lực 18/04/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 12/2014/TT-BGDĐT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/04/2014